Buisleiding Industrie Gilde (BIG)

Het BIG is een Belgisch-Nederlandse vereniging van bedrijven, instellingen en personen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn bij het vakgebied (ondergrondse) buisleidingen.
Het Gilde ziet de buisleiding, naast weg, rail, lucht en vaarweg, als de vijfde transportmodaliteit, onmisbaar voor het goed functioneren van de moderne maatschappij. Het BIG onderstreept daarbij de volgende stellingen:

 

Maatschappij

Buisleidingen verhogen ons welzijn en onze welvaart

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt, gas, elektriciteit en telefoon en internet beschikbaar zijn.
Meer info
Milieu
Open ruimte
Mobiliteit