header

Historie

Het Gilde is opgericht in december 1990 en telt ruim 300 Belgische- en Nederlandse leden. Daarmee vertegenwoordigt zij circa 5.000 ‘Pipeliners'.
Niet voor niets heet het BIG een ‘Gilde’. Het BIG is een Belgisch-Nederlands platform, waarin iedereen die zich professioneel bezig houdt met buisleidingen thuis hoort. Het BIG biedt de gelegenheid in contact te komen met vakgenoten en de buisleidingenwereld van een andere kant te verkennen. Het BIG is dan ook een netwerkorganisatie waarin de leden - ongeacht functie, specialisme of 'kant van de tafel' - zich ontplooien, contacten opdoen, samenwerken en kansen ontdekken. En vooral 'open minded' met ons prachtige vak bezig zijn.
Naast dit belangrijke netwerkaspect is het BIG ook een algemeen erkend kenniscentrum dat op alle niveaus in de samenleving meedenkt, meepraat en vooruit kijkt. Ook met de overheid, in al haar geledingen. BIG-leden spelen daarbij vaak een belangrijke, 'trekkende' rol.
De opleiding Pipeliner is een tastbaar voorbeeld van de invloed en de bijdrage van het BIG aan de vormgeving en de toekomst van de sector. Regeren is vooruitzien.