header

Buisleidingen verhogen ons welzijn en onze welvaart

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt, gas, elektriciteit en telefoon en internet beschikbaar zijn. De afvalstromen van onze sanitaire voorzieningen worden - zonder dat we het goed en wel beseffen - afgevoerd naar zuiveringsstations zonder dat wij er nog last van hebben.

 

Zuiver water, warmte, elektriciteit en een eenvoudige en efficiënte afvoer van allerhande afvalstromen waren nooit mogelijk geweest zonder de ongeveer drie miljoen kilometers leidingen die ons in Nederland en België van alle comfort voorzien. Zij vormen de onzichtbare 'hart en bloedvaten' van onze samenleving.

 

Waar de buisleidingen vele voordelen opleveren in onze huizen en kantoren, zijn zij natuurlijk ook alom tegenwoordig in de industrie. Niet alleen gas en elektriciteit komen in onze bedrijven aan via ondergrondse leidingen, maar ook de aanvoer van andere grondstoffen zoals oliederivaten, chemicaliën en gedemineraliseerd water verloopt meer en meer ondergronds. De afvoer van allerhande – meer en meer gescheiden – afvalstromen en herbruikbare reststromen (warmte/stoom) gebeurt ongemerkt en in alle veiligheid via ondergrondse buisleidingstraten. Dankzij buisleidingen wordt de efficiëntie en veiligheid van onze bedrijven nog elke dag verbeterd.

 

Een verbeterde efficiëntie is trouwens niet het enige voordeel waarmee buisleidingen onze economie er weer zullen bovenop helpen. Meer gebruik maken van buisleidingen verhoogt immers de mobiliteit. Bovendien creëert de aanleg, de inspectie en het onderhoud van buisleidingen vele duizenden jobs. Investeren in buisleidingen is dus een motor voor onze economie.

 

Een verhoogd gebruik van buisleidingen is broodnodig. Meer comfort, een milieuvriendelijke omgeving, meer open ruimte, meer werk en de daardoor gegenereerde economische groei … onze maatschappij staat opnieuw een mooie toekomst te wachten.

Maatschappij

Buisleidingen verhogen ons welzijn en onze welvaart

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt, gas, elektriciteit en telefoon en internet beschikbaar zijn.
Meer info
Milieu
Open ruimte
Mobiliteit