header

Buisleidingen beschermen ons milieu

“Buisleidingen helpen om de opwarming van onze aarde tegen te gaan”. Een slogan die te mooi klinkt om waar te zijn? Of uw eerste indruk nu is “onzin”, ofwel “zou misschien wel kunnen”: we nodigen u graag uit om met ons mee te redeneren, want één wetenschappelijk vaststaand feit kan alvast niemand ontkennen: De hoeveelheid CO2 die dagelijks wordt uitgestoten door het transport via wegen, sporen en water is enorm.

 

Een aanzienlijk gedeelte van deze uitstoot kan ons inziens worden verminderd indien er meer transport zou verlopen via ondergrondse buisleidingen. We gaan natuurlijk niet ontkennen dat ook ondergronds transport tot uitstoot van broeikasgassen leidt. Gas- en vloeistofpompen, ondergrondse transportsystemen van containers enz. moeten immers ook van energie worden voorzien om de goederen van punt A naar punt B te krijgen. Echter, het netto-effect op de uitstoot van broeikasgassen zal logischerwijze minder zijn als je het transport in grotere pakketten en efficiënter kan organiseren. Niet alleen is er in de driedimensionale ondergrond meer ruimte voor veilige kruisingen enz., maar bovenal kan het veel sneller gaan omdat er ondergronds nu eenmaal geen barrières zijn, zoals wegen die elkaar of een spoorweg kruisen. Door meer gebruik te maken van buisleidingtransport kunnen dus vele duizenden kilometers file worden vermeden. Niet alleen zal daardoor de CO2-uitstoot verminderen, maar onze maatschappij zal daardoor ook van een enorme tijd- en efficiëntiewinst kunnen genieten.

 

De energie die nodig is ten behoeve van het functioneren van ondergrondse transportsystemen wordt op een relatief beperkt aantal plaatsen opgewekt en geleverd. Dit maakt CO2-reductiemogelijkheden veel eenvoudiger ten opzichte van een situatie waarin besparingen voor elk individueel voertuig moeten worden zien te behaald.

 

Het terugdringen van de opwarming van de aarde, gezondere lucht en … niet te vergeten … meer open ruimte voor meer groen: dankzij een verhoogd gebruik van buisleidingen kan ons milieu een gezondere koers gaan varen.

Maatschappij

Buisleidingen verhogen ons welzijn en onze welvaart

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt, gas, elektriciteit en telefoon en internet beschikbaar zijn.
Meer info
Milieu
Open ruimte
Mobiliteit