header

Buisleidingen verminderen onze files

Het is maandagochtend. Vol goede moed stap je in je wagen, op weg naar het werk. Je zet de radio aan om even het nieuws te luisteren, daarna een deuntje om je te ontspannen en dan … de verkeersberichten. Je goede humeur verdwijnt als sneeuw voor de zon … want ook vandaag zal het minimaal één uur filerijden zijn.


En als we nu eens het transport van goederen ondergronds organiseerden?


Niet alleen aardgas, water, oliederivaten en elektriciteitsleidingen kunnen via buisleidingen worden getransporteerd, maar ook vele bulkgoederen zouden perfect via ondergrondse buisleidingen kunnen worden getransporteerd. Dat de ondergrond daarbij 3-dimensionaal kan worden gebruikt, is een extra troef. In vele moderne steden wordt dit principe al toegepast door via ondergrondse tunnels en systemen bijvoorbeeld de afvalstromen te organiseren en goederen aan te leveren. Als je dit principe ook doortrekt voor het transport tussen de steden, zou er bovengronds heel wat minder vrachtverkeer moeten rijden, met veel minder fileleed tot gevolg.


Maar ook personentransport zou veel meer ondergronds kunnen verlopen. Akkoord, urenlang ondergronds is natuurlijk niet aan te bevelen, maar enkele minuten? Waarom niet? Als je de Antwerpse Scheldelaan vernieuwt en ondergronds van een efficiënte metro met goede aansluitingen op het andere openbaar voorziet, zou heel veel personeel van de Antwerpse bedrijven per trein en metro naar hun werk kunnen sporen. Van nog minder fileleed gesproken.


En misschien nog belangrijker: beeld je eens in wat we met al die open ruimte kunnen doen, open ruimte die dan niet meer door wegen, maar wel door groen voor iedereen en sport- en speelruimte voor ons en onze kinderen kan worden ingenomen.


 

Maatschappij

Buisleidingen verhogen ons welzijn en onze welvaart

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt, gas, elektriciteit en telefoon en internet beschikbaar zijn.
Meer info
Milieu
Open ruimte
Mobiliteit