header

Buisleidingen geven ons meer groen

Een efficiënte aanvoer van verschillende grondstoffen, de afvoer van vele afvalstoffen, het gebeurt allemaal ondergronds. Wat als dat allemaal bovengronds zou moeten gebeuren? Er is nu al een enorm gebrek aan ruimte ! De buisleiding is, naast het vervoer over de weg, het spoor, het water of door de lucht onmisbaar als vijfde transportmodaliteit. 

 

Vandaag vormt een enorm ondergronds netwerk van - voor België en Nederland samen - ongeveer drie miljoen kilometer leidingen een vitaal onderdeel van onze maatschappij en zorgt het voor aan- en afvoer van vele gassen en vloeistoffen. Zonder deze 'bloedvaten' van onze maatschappij zouden wij nooit het comfort en de levensverwachting kunnen ervaren zoals we die vandaag kennen.

 

Een verhoogd gebruik van ondergrondse leidingen zou inderdaad een halt kunnen toeroepen aan het teloor gaan van meer en meer open ruimte. Op basis van gedegen logistieke studies zou op specifieke routes zou een groot gedeelte van het huidige vervoer via weg, spoor en water kunnen worden overgenomen door ondergrondse systemen die kleine en grote containers ongehinderd van punt A naar punt B brengen. Bijkomend voordeel: ondergronds zijn er drie dimensies, waardoor kruisingen van transportlijnen veiliger kunnen gebeuren en de transportefficiëntie alleen maar kan verhogen, wat dan weer onze mobiliteit ten goede zou komen.

 

Het aangenaamste gevolg: meer bovengrondse ruimte die beschikbaar blijft om in te leven, om in te kunnen ontspannen en te spelen, vrij te ademen. Een verhoogd gebruik van buisleidingen … onze gezondheid zou er wel bij varen.

Maatschappij

Buisleidingen verhogen ons welzijn en onze welvaart

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt, gas, elektriciteit en telefoon en internet beschikbaar zijn.
Meer info
Milieu
Open ruimte
Mobiliteit