header

Eerdere winnaars BIG Award

Op 14 november 2013 werd de Award voor de derde maal uitgereikt aan Stijn Hertele voor zijn rapport “Gekoppeld experimenteel-numerieke methodologie ter evaluatie van de rekcapaciteit van omtreklassen in pijpleidingen”.

 

Jaap Joosse ontving een eervolle vermelding voor zijn thesis “Onderzoek naar het effect van de overlap van passieve zones bij smalle damwandsleuven”.

In oktober 2011 is de tweede BIG AWARD uitgereikt aan Marc van der Aart, auteur van de masterthesis "Evaluatie Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) - Het afscheid van veilige afstanden" voor Delft TopTech | Executive Education TU Delft.

De jury was lovend over de structuur, de schrijfstijl en de actuele maatschappelijke relevantie van het rapport. "Het werk van Van der Aart roept beargumenteerd op tot een heroverweging van de rekenmethodiek uit het Bevb."

Het BIG onderstreept met de uitreiking van de prijs het brede belang van de waarschuwingen die in het werk van Van der Aart vervat zijn.

 

Daarnaast ontvingen Koen Van Minnebruggen en Dries Van Puyvelde, studenten aan de Universiteit Gent; Faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur, Vakgroep Mechanische Constructie en Productie in 2011 een Eervolle vermelding voor hun inzending "Experimentele evaluatie van plastische vervormingen en scheurgroei in gelaste constructies".

De BIG Award is in juni 2009, als start van een hopelijk lange traditie, voor het eerst uitgereikt aan ing. John Driessen MPT, student van de "Pipeliner" opleiding en auteur van de masterthesis "Veiligheidsindicatoren, trendwatchers voor de veiligheidsperformance van buisleidingbeheerders".

Het Buisleiding Industrie Gilde feliciteert alle winnaars en bedankt de overige inzenders voor hun enthousiaste deelname!