header

Nieuwe voorzitter Werkgroep Mobiliteit

02.03.2016

Dick de Bijl (Grontmij) heeft reeds eerder kenbaar gemaakt het voorzitterschap van de Werkgroep Mobiliteit te willen neerleggen. Tijdens de vergadering van de werkgroep op 24 februari jl. werd afscheid van hem genomen. Het BIG dankt Dick voor zijn inzet en enthousiasme voor de werkgroep.

Bart Vannieuwenhuyse (TRI-VIZOR) is bereid Dick op te volgen als nieuwe voorzitter van de Werkgroep Mobiliteit.