header

BIG Voorjaarsdag 28 maart 2019

Geplaatst door: Jacqueline Hoogervorst 01.04.2019

Presentaties en samenvatting BIG Voorjaarsdag 28 maart 2019

Op donderdag 28 maart vond de eerste bijeenkomst van 2019 van het Buisleiding Industrie Gilde plaats. Ruim 60 vak-professionals waren aanwezig deze dag. 

 

Hieronder leest u een samenvatting van de presentatie van de ingezette BIG strategie 2019 - 2021. Tevens kunt u via de links onder downloads de presentaties op uw gemak nalezen en bekijken. 
 
Strategie BIG wordt Bigger
 
De voorzitter Han Admiraal heeft de leden bijgepraat over de voortgang van de nieuwe strategie van het BIG. De eerste stappen hebben we vorig jaar reeds gemaakt onder begeleiding van extern bureau Forte.
De afgelopen maanden hebben we met de themagroep de 2 hoofddoelen geformuleerd te weten;

  1. Sterker BIG
  2. Relevanter BIG

Ten aanzien van deze doelen is een DIN mindmap opgesteld. Het DIN staat voor: Doel, Inspanningen en Netwerk. Vanuit deze doelen hebben we de eerste prioriteiten gesteld:

  • Identificatie stakeholders om meer betrokkenheid te genereren met name uit Vlaanderen
  • Vraagt om zicht te krijgen op ‘ecosysteem BIG’
  • Vraagt om zichtbaarheid BIG vanuit een zichtbaar en als zodanig acterende ambassadeur

Daartoe heeft het bestuur de voorzitter een tijdelijke opdracht verstrekt om te werken aan de inspanningen die samenhangen met BIG Bigger. Dit besluit werd positief ontvangen door de aanwezigen in de zaal. 
 
Om de nieuwe strategie uit te voeren en het BIG sterker en relevanter te kunnen maken, zetten we de komende maanden de volgende stappen:

  • Aanpassing ledenstructuur van persoonlijke leden naar bedrijfsleden omdat bedrijfsleden het imago versterken van het BIG als sector brede vertegenwoordiger.

Tijdens de ALV van 19 juni informeren wij u verder over het DIN en de voortgang van de ingezette strategie en aanpassing ledenstructuur.