header

Masteropleiding Pipeliner

 

 

De Pipeliner is een initiatief van het Buisleiding Industrie Gilde en is de eigen en unieke multidisciplinaire opleiding tot Master of Science in Pipeline Technology. Met de Pipeliner beoogt het BIG het niveau van de branche verder te ontwikkelen en te borgen. In een deeltijdopleiding groeien ervaren professionals door naar een door hun werkkring en door de branche gewenst niveau. De beroepspraktijkgerichte Masteropleiding faciliteert het doorgeven en uitwisselen van kennis vanuit ervaren specialisten naar nieuwe generaties, genereert nieuwe kennis en is branchebreed verbindend. Deelnemers ontwikkelen een brede en strategische visie op het vakgebied, groeien persoonlijk en hebben daarmee uitstekende carrièreperspectieven.

 

Opzet in 2 fases

De opleiding is gericht op de brede aspecten van het beroepsprofiel Pipeliner. In het 1e jaar komen vooral vaktechnische onderwerpen aan de orde. Er is daarnaast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en andere beroepsaspecten. Naast de lesweekenden zijn er individuele en gezamenlijke opdrachten. Na succesvolle afronding ontvangen de deelnemers het branchecertificaat Technisch Pijpleidingingenieur.

 

In de 2e fase verschuift de nadruk van vaktechnische naar maatschappelijke, organisatorische en sociale aspecten. Deelnemers leren in casestudies diverse onderwerpen te integreren en ontdekken meer de samenhang in de keten. Een praktijkgericht onderzoeksonderwerp is de basis voor een individuele Master-thesis. Na volledige afronding van de opleiding mogen deelnemers zich terecht Master of Science in Pipeline Technology noemen.

 

Organisatie

Avans+ voert de deeltijdopleiding en heeft hiervoor de accreditatie van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Stichting Pipeliner ziet namens de branche toe op de inhoud, kwaliteit en continuïteit van de opleiding. De opleiding bestaat uit ca. 10 lesweekenden per jaar en start elk jaar na de zomer. Sinds het cursusjaar 2017-2018 bedraagt de totale studieduur 2,5 jaar.


Voor wie?

De opleiding richt zich op ervaren professionals met minimaal een bachelorgraad en werkzaam in de pijpleidingtransportbranche. Dat kan zijn bij een ingenieursbureau, aannemersbedrijf, leidingexploitant, overheidsinstantie, toeleverancier of dienstverlener. Deze professionals zijn nieuwsgierig naar de kennis, kunde en drijfveren van andere partijen in de keten. Voor een volgende stap willen ze boven hun eigen discipline uitstijgen. Daarnaast hebben de deelnemers de ambitie om zich verder professioneel persoonlijk te ontwikkelen. In combinatie met inzicht in de maatschappelijke functie van ondergrondse infrastructuur kunnen ze doorgroeien om leiding en sturing (gaan) geven aan projecten of bestaande en nieuwe ontwikkelingen in te passen in hun organisatie.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Avans+ of kunt u contact opnemen met de Stichting Pipeliner. Ervaren professionals zonder bachelorgraad maar wel dito werk- en denkniveau kunnen de opleiding, na een positief assessment, voor een groot deel doorlopen.