header

Structuur BIG

 

 

Het BIG bestaat uit een bestuur, werkgroepen en commissies, die worden samengesteld uit onze leden.

Voor meer informatie over de doelstelling en samenstelling van het bestuur, de verschillende werkgroepen en commissies verwijzen we u graag naar de betreffende webpagina's:

 

• Bestuur

• Werkgroep Mobiliteit

• Werkgroep Duurzaamheid

• Werkgroep Assetmanagement / MVO

• Evenementencommissie

• PR-commissie

 Kascommissie

 

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen.